Privacy policy

Algemeen
Bethlehem Consultancy is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw informatie om te gaan, en uw privacy te beschermen. We willen u hier in alle openheid over informeren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring proberen te verbeteren. We leggen u hiermee ook uit waar u toestemming voor geeft door het gebruik van onze website.

Eigen maatregelen
We wijzen u graag ook op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw eigen privacy. Dankzij de vanaf mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens
  • Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen, heeft u het recht op intrekking van die toestemming
  • Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Toepasbaarheid van deze privacy policy
Deze privacy policy is van toepassing op deze website en de diensten van Bethlehem Consultancy. Voor onze dienstverlening via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bethlehem Consultancy niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van Bethlehem Consultancy geeft u te kennen haar privacy policy te accepteren. Door het aanvinken van specifieke vakjes, bijvoorbeeld in formulieren voor het aanvragen van informatie, geeft u expliciet de toestemming voor bijvoorbeeld het toesturen van informatie op basis van uw interesse.

Bethlehem Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, veilig en in lijn met geldende wetgeving wordt behandeld.

 

Freerk Bethlehem
HR Consulant

Maak ook gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op HR gebied!

Neem contact op voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Bel 06 – 29 57 26 75

Of stuur ons een bericht: