Auditing

Wilt u inzicht krijgen in het functioneren van Human Resources binnen uw organisatie? Bethlehem Consultancy kan vanuit een betrokken en onafhankelijke rol inzicht verschaffen.

Algemeen

Een audit gericht op een specifiek onderdeel in de organisatie komt in eerste instantie vaak enigszins bedreigend over. Toch is het zowel voor de organisatie als voor de HR medewerkers belangrijk te weten hoe er gedacht wordt over hun inbreng en te weten waar en hoe er aspecten verbeterd kunnen worden.

Vanuit diverse onderzoeken weten we dat de wens tot verdere professionalisering  bij veel directies leeft.

Ook is er bij het ‘middle’ management nogal eens onduidelijkheid over de taak en rol van HR. Ieder vult de wens tot ondersteuning dan vervolgens op zijn of haar eigen manier in waardoor de verwachtingen naar de HR medewerkers toe verschillen.

Bij de HR leiding en medewerkers is het belangrijk om te weten waarin ze gewaardeerd worden, waar verbetering verwacht wordt en welke prioriteiten er daarbij gesteld worden.

Het doel van een audit is het opstellen van een gericht verbeterplan zodat de zekerheid in het functioneren verbeterd wordt en er binnen de organisatie een duidelijk en éénduidig personeelsbeleid gevoerd wordt.

Onderdelen

 • HR Management
 • HR Processen
 • HR Communicatie
 • Niveau van dienstverlening
  ✓ Proactief/reactief
  ✓ Mate van tevredenheid onder medewerkers/managers
 • Kwaliteit van de verschillende HR werkterreinen
 • Op orde hebben van de personeelsdossiers
 • Omgang met privacygegevens

 

Benieuwd naar hoe uw HR beter kan functioneren?

Meer weten over onze diensten of direct advies nodig?

Benieuwd naar de HR mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend eerste adviesgesprek. We zijn hiervoor bereikbaar per telefoon (06-29572675) en uiteraard ook via de email (info@bethlehemconsultancy.nl).

Maak ook gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op HR gebied!

Neem contact op voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Freerk Bethlehem
HR Consultant

Foto Freerk Bethlehem - HR Consultant