HR op Abonnementsbasis

Er bestaat de mogelijkheid om een HR-abonnement af te sluiten.  Het voordeel hiervan is dat Bethlehem Consultancy uw bedrijf grondig leert kennen en u verzekerd bent van goede en snelle dienstverlening wanneer dat nodig is.

Verantwoordelijkheid

Bethlehem Consultancy is niet in dienst van de organisatie. Ze opereert neutraal en onafhankelijk zoals dat in een overeenkomst van opdracht is vastgelegd. De werkzaamheden worden daarom ook altijd onder de verantwoordelijkheid van de leiding van het bedrijf uitgevoerd.

Reikwijdte van de dienstverlening

Afhankelijk van het vastgestelde aantal uren per maand zal er per bedrijf een aparte overeenkomst worden afgesloten waarin vastgesteld wordt wat binnen en wat buiten de kaders van de dienstverlening valt. Te denken valt aan o.a.:

  • Verzuimsituaties
  • Conflicten
  • Opleidingsvraagstukken
  • Outplacement

Ook wordt besproken en vastgelegd welke flexibiliteit er in de urenbesteding zit. Als er geen uren “gebruikt” worden in maand X dan zijn ze bijvoorbeeld extra te besteden in maand Y.

Verder wordt overeengekomen hoe om te gaan in bijzondere situaties van afwezigheid.

Voordelen

De belangrijkste voordelen voor een abonnement zijn:

  • Bethlehem Consultancy kent uw bedrijf door periodieke bedrijfsbezoeken
  • Medewerkers kunnen -indien overeengekomen- in bijzondere situaties contact opnemen met iemand die ze kennen
  • Als er noodzaak is tot gebruikmaking van het abonnement kan er snel geschakeld worden
  • Single point of contact. Bethlehem consultancy kan u ontlasten door de contacten te onderhouden met bijvoorbeeld: bedrijfsarts, uitzendbureau, juridische ondersteuning, opleidingsinstituten etc.

 

Professionele consultant voor al uw HR vragen!

Meer weten over onze diensten of direct advies nodig?

Benieuwd naar de HR mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend eerste adviesgesprek. We zijn hiervoor bereikbaar per telefoon (06-29572675) en uiteraard ook via de email (info@bethlehemconsultancy.nl).

Maak ook gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op HR gebied!

Neem contact op voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Freerk Bethlehem
HR Consultant

Foto Freerk Bethlehem - HR Consultant